Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss
Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

May the road rise to meet you
May the wind be ever at your back
May the sun shine warm upon your face
And the rain fall soft upon your fields
And until we meet again
May God hold you
Ever in the palm of his hand.
 
An Irish blessing

 

De kerkdienst via Internet meebeleven

 

Zondag 15 juli 2018 - Doopdienst      Liturgie 15 juli

10:00 ds. Henk Vijver
  Er is Kinderkerk
 
Ouderling: Maarten Duijzer
Lector: Gerda Bij de Vaate
Muzikale begeleiding: Piet Bron jr.

Privacy
Tijdens de kerkdiensten en concerten worden opnamen gemaakt in de kerkzaal van het liturgisch centrum. Als u niet in beeld wil komen zoekt u dan een plaats achterin en loop niet naar het voorste deel van de kerkzaal.

Kerkdienst mee- of naluisteren

Kerkdiensten komende weken


Kerkelijk bureau
Het Kerkelijk bureau is op de oneven weken geopend op dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 11.00 uur.
In de vakantieperiode gesloten van 10 juli t/m 6 augustus 2018.


Taxidienst:
Er is een taxidienst voor vervoer van en naar de wekelijkse kerkdiensten voor mensen zonder geschikt eigen vervoer. Deze wordt verzorgd door vrijwilligers uit de gemeente. Passagiers kunnen zich aanmelden (of kunnen worden aangemeld) bij Jaap Nentjes (tel. 625418) of Henk Kistemaker (tel. 637342).

Activiteitenkalender:
alle activiteiten en reserveringen van ruimten staan in de Centrale agenda

print