Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss | Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

O Vader, trek het lot U aan
van allen die door U bestaan.
Gijd die geen stenen geeft voor brood,
wees met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.

O Vader, trek het leed U aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegt: geef gij hun brood -
doe ons hun naasten zijn in nood,
opdat zij weten wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.

Ad den Besten
Lied 995

 

 

 

 

 

 

 

 

Schilderij gemaakt door Ryan Jongejan
Aangeboden aan de Paaskerk op 29 september 2019


De kerkdienst via Internet meebeleven  
Zondag 5 juli 2020
10:00 ds. Ruth Jellema, Oss
  Er is Kinderkerk
 
Ouderling: Hannie Schmidhamer
Lector: Anja Sandee
Muzikale begeleiding: Piet Bron

De zondagse erediensten in de Paaskerk gaan vanaf 28 juni weer door, maar onder strikte voorwaarden zoals u hebt kunnen lezen in de mededelingen voor 15 en 21 juni.
Het aanmelden voor de kerkdienst kan via het e-mailadres aanmelden@pkn-oss.nl tussen maandag 9:00 uur en vrijdag 18:00 uur voorafgaande aan de betreffende zondag. Graag in de e-mail vermelden om hoeveel personen het gaat. We gaan ervan uit dat het aantal personen dat aangemeld wordt in de e-mail tot één huishouden behoort en dus bij elkaar kan zitten. Als het aantal aanmeldingen groter is dan in de kerkzaal geplaatst kan worden, wordt er geloot. Vrijdagavond na 18:00 uur wordt iedereen per e-mail op de hoogte gesteld of men wel of niet kan komen. Aanmelders die uitgeloot worden en die zich ook weer aanmelden voor de eerstvolgende zondag, krijgen voorrang bij de loting voor de eerstvolgende zondag.

Via de wekelijkse mededelingen houden we u per email op de hoogte van de vieringen en activiteiten. U kunt zich voor de mededelingen en/of het kerkblad aanmelden via:  mededelingen@pkn-oss.nl

Privacy verklaring
Kerkdiensten en andere activiteiten in de kerkzaal kunnen worden opgenomen en publiek uitgezonden op het internet via kerkdienstgemist.nl voor belangstellenden die niet naar de kerk kunnen komen of een kerkdienst hebben gemist. Een vaste camera is gericht op het liturgisch centrum voor in de kerk. Als u niet in beeld wil komen kunt u achterin plaats nemen. Voor meer informatie zie:  privacy verklaring


Kerkelijk Bureau
Vanaf 30 juni is het kerkelijk bureau weer fysiek geopend van 9:00 tot 11:00 uur. Het kerkelijk bureau zal voorlopig alleen op de laatste dinsdag van de maand open zijn. Mocht u tussentijds zaken hebben die niet kunnen wachten, dan kunt u Albert Rozema bellen 06-83207785. U kunt ook contact opnemen door een e-mail te sturen aan kerkelijk.bureau@pkn-oss.nl.

Taxidienst
Er is een taxidienst voor vervoer van en naar de wekelijkse kerkdiensten voor mensen zonder geschikt eigen vervoer. Deze wordt verzorgd door vrijwilligers uit de gemeente. Passagiers kunnen zich aanmelden (of kunnen worden aangemeld) bij Jaap Nentjes (tel. 625418) of Henk Kistemaker (tel. 637342).

Activiteitenkalender
Alle activiteiten en reserveringen van ruimten staan in de Centrale agenda

   

print