Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss | Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

Eerstvolgende viering

Let op: Vanaf 17 januari 2021 alleen online vieringen

 
Zondag 21 februari 2021
10:00 ds. Ruth Jellema
Live
meevieren
via internet
klik op de foto
De kerkdienst via Internet meebeleven


 

Vieringen komende tijd
Het moderamen van de generale synode adviseert gemeenten dringend niet te zingen tijdens de kerkdienst. Dit advies geldt in ieder geval tot 9 februari, de huidige einddatum van de Lock down. De volgende overwegingen vormen de basis voor dit advies:

  • De grote zorgen van de overheid over de opkomst van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus
  • De situatie in twee gemeenten waar zingen waarschijnlijk een bron van besmetting is geweest
  • Het advies van de werkgroep 'Zingen in de kerk'

Een dringend advies aan de kerken om alle vormen van zang op te schorten. Dit advies geldt vooralsnog voor de komende vier zondagen tot en met 7 februari en alle andere te houden vieringen/ kerkdiensten zolang de Lock down duurt. Ook het bespelen van blaasinstrumenten wordt ontraden. Voor het bericht van het moderamen van de generale synode hierover zie de volgende link: https://protestantsekerk.nl/nieuws/dringend-advies-gedurende-verlengdelockdown-niet-zingentijdens-kerkdienst/ Het moderamen van de synode adviseert gemeenten met klem in ieder geval de komende vier zondagen, dus t/m 7 februari 2021, tijdens de kerkdienst in het geheel niet te zingen. Dus ook niet met een klein aantal personen, zoals in het vorige advies nog als mogelijkheid werd genoemd. De Britse variant van het coronavirus blijkt extreem besmettelijk te zijn. Volledig vertrouwen op afstand houden en ventilatie is té risicovol, aldus het moderamen. Dat advies geldt ook voor het opnemen van liederen in een doordeweekse setting, met een klein aantal mensen. Dan zijn de risico’s namelijk net zo aanwezig.

Dit advies in overweging nemende heeft de kerkenraad besloten geen 'diensten zonder bezoekers' meer houden, zoals de diensten van begin januari. In plaats daarvan zal Ruth weer haar preek gaan filmen (zoals ook in maart en april 2020 is gedaan) en daaraan liederen en teksten toevoegen. Dit betekent dat de diensten komende weken (in elk geval tot en met 7 februari) alleen te volgen zijn via Kerkdienst Gemist. De regie is in handen van Ruth. Dit betekent dat als zij graag medewerking van bepaalde personen heeft, ze die zelf zal benaderen. Te denken valt aan lectoren, individuele zangers ec.

Wij sluiten ons van harte aan bij de slotwoorden uit de brief van Marco Luijk: Natuurlijk hopen we dat de maatregelen en de vaccins ons helpen binnen afzienbare tijd elkaar weer in persoon te kunnen ontmoeten en elkaar de hand te mogen schudden. En wat zal het goed zijn als we ook weer uit volle borst kunnen zingen. Tot die tijd moeten we ons geduld bewaren, en dat kan best nog wel lang gaan duren. Het komt nu aan op uithoudingsvermogen en om met creativiteit toch de onderlinge verbinding in stand te houden. Met liefdevolle aandacht voor de kwetsbaren onder ons, en ook voor hen die rechtstreeks getroffen zijn door het virus in hun gezondheid of in hun bedrijf en inkomen.

Inzameling van de gaven
Er zijn geen gewone collectes tijdens online diensten. Maar er wordt wel een beroep gedaan op uw bijdrage. U kunt uw giften voor de Paaskerk ook overmaken, per zondag of per maand op:
Het rekeningnummer van de diaconie is NL79 RABO 0170479625
Het rekeningnummer van de kerk is NL22 RABO 0170 4855 01

Mededelingen
Via de wekelijkse mededelingen houden we u per email op de hoogte van de vieringen en activiteiten. U kunt zich voor de mededelingen en/of het kerkblad aanmelden via:  mededelingen@pkn-oss.nl

Coronamaatregelen
Het gebruik van het kerkgebouw en de faciliteiten zijn beschreven in het Gebruiks- en reinigingsplan

Privacyverklaring
Kerkdiensten en andere activiteiten in de kerkzaal kunnen worden opgenomen en publiek uitgezonden op het internet via kerkdienstgemist.nl voor belangstellenden die niet naar de kerk kunnen komen of een kerkdienst hebben gemist. Een vaste camera is gericht op het liturgisch centrum voor in de kerk. Als u niet in beeld wil komen kunt u achterin plaats nemen. Voor meer informatie zie: privacyverklaring en formulier verklaring AVG.


Kerkelijk Bureau
Het kerkelijk bureau is op de laatste dinsdag van de maand geopend van 9:00 tot 11:00 uur. Mocht u tussentijds zaken hebben die niet kunnen wachten, dan kunt u Albert Rozema bellen 06-83207785.
U kunt ook contact opnemen door een e-mail te sturen aan kerkelijk.bureau@pkn-oss.nl.


Activiteitenkalender
Alle activiteiten en reserveringen van ruimten staan in de Centrale agenda. Let er op met het plannen dat er slechts 1 zaal tegelijk gereserveerd mag worden.

print