Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss
Bankrekening: NL22 RABO 0170485501
De kerkdienst via Internet meebeleven

 

Zondag 23 september 2018
Oecumenische viering in de Sint Jozefkerk, Oude Molenstraat 8

10:00 pastor Tom Buitendijk en ds. Dick de Jong
  Er is geen Kinderkerk
 
Ouderling: Lenie Duijzer
Lector: Atty de Jong
Muzikale begeleiding: Tjeerd Korver

 

Privacy
Tijdens de kerkdiensten en concerten worden opnamen gemaakt in de kerkzaal van het liturgisch centrum. Als u niet in beeld wil komen zoekt u dan een plaats achterin en loop niet naar het voorste deel van de kerkzaal.

Kerkdienst mee- of naluisteren

Kerkdiensten komende weken


Kerkelijk bureau
Het Kerkelijk bureau is op de oneven weken geopend op dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 11.00 uur.

Taxidienst:
Er is een taxidienst voor vervoer van en naar de wekelijkse kerkdiensten voor mensen zonder geschikt eigen vervoer. Deze wordt verzorgd door vrijwilligers uit de gemeente. Passagiers kunnen zich aanmelden (of kunnen worden aangemeld) bij Jaap Nentjes (tel. 625418) of Henk Kistemaker (tel. 637342).

Activiteitenkalender:
alle activiteiten en reserveringen van ruimten staan in de Centrale agenda

print