Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss | Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

Steeds weer anders
zo vertrouwd
als Hij mij is.
Zo vreemd
blijft Hij mij.
Ik volg Hem
maar volgen
kan ik Hem niet.

 

De kerkdienst via Internet meebeleven


 

Veertigdagentijd

Zondag 24 maart 2019
Derde zondag van de Veertigdagentijd
10:00 ds. Ruth Jellema
  Er is Kinderkerk
 
Ouderling: Lenie Duijzer
Lector: Sinne Alkema
Muzikale begeleiding: Tjeerd Korver


Kerkelijk bureau
Het Kerkelijk bureau is op de oneven weken geopend op dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 11.00 uur. Dat is komende tijd op 29 januari, 12 februari en 26 februari.

Taxidienst:
Er is een taxidienst voor vervoer van en naar de wekelijkse kerkdiensten voor mensen zonder geschikt eigen vervoer. Deze wordt verzorgd door vrijwilligers uit de gemeente. Passagiers kunnen zich aanmelden (of kunnen worden aangemeld) bij Jaap Nentjes (tel. 625418) of Henk Kistemaker (tel. 637342).

Activiteitenkalender:
alle activiteiten en reserveringen van ruimten staan in de Centrale agenda

   

print