Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss | Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Pia Perkiö (vertaling Sytze de Vries)
Lied 695

 

 

 

 

 

 

 

 

Schilderij gemaakt door Ryan Jongejan
Aangeboden aan de Paaskerk op 29 september 2019


De kerkdienst via Internet meebeleven  
Zondag 27 september 2020
10:00 ds. Ruth Jellema, Oss
  Er is geen Kinderkerk
 
Ouderling: Gert Smit
Lector: Anka Fauth
Muzikale begeleiding: Piet Bron

Kerkdiensten komende tijd.
Er kunnen weer kerkdiensten georganiseerd worden waarbij gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. Dat zal nog beperkt zijn tot ca. 42-50 personen inclusief medewerkers en vooraf aanmelden is noodzakelijk.
Het aanmelden voor de kerkdienst kan via het e-mailadres aanmelden@pkn-oss.nl tussen maandag 9:00 uur en vrijdag 18:00 uur voorafgaande aan de betreffende zondag. Graag in de e-mail vermelden om hoeveel personen het gaat. We gaan ervan uit dat het aantal personen dat aangemeld wordt in de e-mail tot één huishouden behoort en dus bij elkaar kan zitten. Als u geen beschikking over e-mail heeft, kan aanmelden ook telefonisch, via nr 0412-652662, tussen 18.00 en 19.00 uur op woensdag en donderdag.
Als het aantal aanmeldingen groter is dan in de kerkzaal geplaatst kan worden, wordt er geloot. Vrijdagavond na 18:00 uur wordt iedereen per e-mail op de hoogte gesteld of men wel of niet kan komen. Aanmelders die uitgeloot worden en die zich ook weer aanmelden voor de eerstvolgende zondag, krijgen voorrang bij de loting voor de eerstvolgende zondag.

Zingen in de kerk
We hebben nu een groep van ongeveer 20 mensen die af en toe mee willen zingen in een gemengd groepje van (max)  4 zodat we de zangers kunnen rouleren. Ben je nog niet gebeld en wil je ook graag in dit groepje willen meezingen? Je kunt je aanmelden bij Ellen Bron ellen.bron@gmail.com of 06 245 02 272. Uiterlijk donderdag heb je de liederen in huis, zodat je het vooraf kunt doorzingen.

Collectes
Bij de uitgang naar de hal loopt u langs de collecteschalen voor Diaconie, Kerk en onderhoud gebouwen. Er is ook een collecteschaal voor de voedselbank.
U kunt uw giften voor de Paaskerk ook overmaken, per zondag of per maand op:

Het rekeningnummer van de diaconie is NL79 RABO 0170479625.
Het rekeningnummer van de kerk is NL22 RABO 0170 4855 01.

Koffie en thee na de dienst
Er is weer gelegenheid om koffie- of thee te drinken na afloop van de kerkdienst. Dat doen we buiten, op het kerkplein. U loopt o.l.v. de koster vanuit de kerkzaal, via de ontmoetingsruimte, langs de koffiebalie. En met een lekkere mok koffie of thee in de hand, loopt u daarna naar buiten. Want: in juli en augustus drinken we BUITEN koffie. Daar is ruimte genoeg om ons te houden aan de 'anderhalve meter maatregel'. Dat betekent wel dat we bij regen thuis koffie drinken. In september gaan we bekijken of we elkaar ook weer binnen kunnen ontmoeten.

U kunt de kerkdiensten ook volgen via: kerkdienstgemist.nl

Via de wekelijkse mededelingen houden we u per email op de hoogte van de vieringen en activiteiten. U kunt zich voor de mededelingen en/of het kerkblad aanmelden via:  mededelingen@pkn-oss.nl

Privacy verklaring
Kerkdiensten en andere activiteiten in de kerkzaal kunnen worden opgenomen en publiek uitgezonden op het internet via kerkdienstgemist.nl voor belangstellenden die niet naar de kerk kunnen komen of een kerkdienst hebben gemist. Een vaste camera is gericht op het liturgisch centrum voor in de kerk. Als u niet in beeld wil komen kunt u achterin plaats nemen. Voor meer informatie zie:  privacy verklaring


Kerkelijk Bureau
Vanaf 30 juni is het kerkelijk bureau weer fysiek geopend van 9:00 tot 11:00 uur. Het kerkelijk bureau zal voorlopig alleen op de laatste dinsdag van de maand open zijn. Mocht u tussentijds zaken hebben die niet kunnen wachten, dan kunt u Albert Rozema bellen 06-83207785. U kunt ook contact opnemen door een e-mail te sturen aan kerkelijk.bureau@pkn-oss.nl.

Taxidienst
Er is een taxidienst voor vervoer van en naar de wekelijkse kerkdiensten voor mensen zonder geschikt eigen vervoer. Deze wordt verzorgd door vrijwilligers uit de gemeente. Passagiers kunnen zich aanmelden (of kunnen worden aangemeld) bij Jaap Nentjes (tel. 625418) of Henk Kistemaker (tel. 637342). Momenteel is de taxidienst gestopt vanwege de coronamaatregelen.

Activiteitenkalender
Alle activiteiten en reserveringen van ruimten staan in de Centrale agenda

   

print