Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss | Bankrekening: NL22 RABO 0170485501
Zondag 29 november 2020
10:00 ds. Ruth Jellema, Oss
  Er is Kinderkerk
 
Ouderling: Lia Kolkman
Lector: Marieke Bouwmeester
Muzikale begeleiding: Piet Bron

De kerkdienst via Internet meebeleven

Kerkdiensten komende tijd
Het aanmelden voor de kerkdienst kan via het e-mailadres aanmelden@pkn-oss.nl tussen maandag 9:00 uur en vrijdag 18:00 uur voorafgaande aan de betreffende zondag. Graag in de e-mail vermelden om hoeveel personen het gaat. We gaan ervan uit dat het aantal personen dat aangemeld wordt in de e-mail tot één huishouden behoort en dus bij elkaar kan zitten. Als u geen beschikking over e-mail heeft, kan aanmelden ook telefonisch, via nr 0412-652662, tussen 18.00 en 19.00 uur op woensdag en donderdag.
Als het aantal aanmeldingen groter is dan in de kerkzaal geplaatst kan worden, wordt er geloot. Vrijdagavond na 18:00 uur wordt iedereen per   e-mail op de hoogte gesteld of men wel of niet kan komen. Aanmelders die uitgeloot worden en die zich ook weer aanmelden voor de eerstvolgende zondag, krijgen voorrang bij de loting voor de eerstvolgende zondag.

De liturgie wordt voortaan meegestuurd met de mededelingen, maar is ook beschikbaar op de website: http://www.pkn-oss.nl/wb/pages/kerkdiensten/preek-van-de-week.php

Collectes
Bij de uitgang naar de hal loopt u langs de collecteschalen voor Diaconie, Kerk en onderhoud gebouwen. Er is ook een collecteschaal voor de voedselbank.

U kunt uw giften voor de Paaskerk ook overmaken, per zondag of per maand op:
Het rekeningnummer van de diaconie is NL79 RABO 0170479625
Het rekeningnummer van de kerk is NL22 RABO 0170 4855 01

Mededelingen
Via de wekelijkse mededelingen houden we u per email op de hoogte van de vieringen en activiteiten. U kunt zich voor de mededelingen en/of het kerkblad aanmelden via:  mededelingen@pkn-oss.nl

Corona maatregelen
Het gebruik van het kerkgebouw en de faciliteiten zijn beschreven in het Gebruiks- en reinigingsplan

Privacy verklaring
Kerkdiensten en andere activiteiten in de kerkzaal kunnen worden opgenomen en publiek uitgezonden op het internet via kerkdienstgemist.nl voor belangstellenden die niet naar de kerk kunnen komen of een kerkdienst hebben gemist. Een vaste camera is gericht op het liturgisch centrum voor in de kerk. Als u niet in beeld wil komen kunt u achterin plaats nemen. Voor meer informatie zie: privacy verklaring en formulier verklaring AVG


Kerkelijk Bureau
Het kerkelijk bureau is op de laatste dinsdag van de maand geopend van 9:00 tot 11:00 uur. Mocht u tussentijds zaken hebben die niet kunnen wachten, dan kunt u Albert Rozema bellen 06-83207785.
U kunt ook contact opnemen door een e-mail te sturen aan kerkelijk.bureau@pkn-oss.nl.


Activiteitenkalender
Alle activiteiten en reserveringen van ruimten staan in de Centrale agenda. Let er op met het plannen dat er slechts 1 zaal tegelijk gereserveerd mag worden.

print