Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss | Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Dietrich Bonhoeffer

 

 

 

 

 

 

 

 

Schilderij gemaakt door Ryan Jongejan
Aangeboden aan de Paaskerk op 29 september 2019


De kerkdienst via Internet meebeleven  

Zeker tot eind mei annuleren we alle samenkomsten in en om onze kerk in verband met het coronavirus. Dit doen we in navolging van de adviezen en maatregelen die de regering uitgeeft. We zullen u als kerkenraad geregeld op de hoogte houden van belangrijke veranderingen en besluiten. De zondagse erediensten in de Paaskerk gaan voorlopig niet door. In plaats daarvan kunt u de komende weken kijken naar een internet-viering vanuit onze kerk via de website kerkdienstgemist.nl.

Via de wekelijkse mededelingen houden we u per email op de hoogte van de vieringen en activiteiten. U kunt zich voor de mededelingen en/of het kerkblad aanmelden via:  mededelingen@pkn-oss.nl

Hemelvaartsdag
Op donderdag 21 mei is er een gezamenlijke hemelvaartsdienst met de Samenwerkende Gemeenten (SAGE). Het is een internet viering. Deze is opgenomen in de protestantse gemeente te Grave. Voorgangers zijn ds. Sophie Bloemert en ds. Ruth Jellema. De viering is donderdag vanaf 10.00u te zien via kerkdienstgemist.nl

Zondag 24 mei
Zondag 24 mei gaat ds. Simon Sluis voor. Deze kerkdienst wordt zondag om 10.00u gehouden in de Paaskerk met een bezetting van tien aanwezigen (max. toegestaan op dit moment). De kerkdienst wordt live uitgezonden via kerkdienstgemist.nl

Privacy verklaring
Kerkdiensten en andere activiteiten in de kerkzaal kunnen worden opgenomen en publiek uitgezonden op het internet via kerkdienstgemist.nl voor belangstellenden die niet naar de kerk kunnen komen of een kerkdienst hebben gemist. Een vaste camera is gericht op het liturgisch centrum voor in de kerk. Als u niet in beeld wil komen kunt u achterin plaats nemen. Voor meer informatie zie:  privacy verklaring


Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau is komende weken gesloten. U kunt contact opnemen door een e-mail te sturen aan kerkelijk.bureau@pkn-oss.nl.

Taxidienst:
Er is een taxidienst voor vervoer van en naar de wekelijkse kerkdiensten voor mensen zonder geschikt eigen vervoer. Deze wordt verzorgd door vrijwilligers uit de gemeente. Passagiers kunnen zich aanmelden (of kunnen worden aangemeld) bij Jaap Nentjes (tel. 625418) of Henk Kistemaker (tel. 637342).

Activiteitenkalender:
alle activiteiten en reserveringen van ruimten staan in de Centrale agenda

   

print