Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss
Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

Elke stilte ken zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.
 
Uit Lied 982
tekst Natalie Allyn Wakeley Sleeth
vertaling Andries Govaert

 

De kerkdienst via Internet meebeleven

 

Zondag 9 december 2018
Tweede Adventszondag

10:00 ds. Kasper van Veen (Kranenburg, Dld)
  Er is Kinderkerk
 
Ouderling: Wynand Alkema
Lector: Marieke Bouwmeester
Muzikale begeleiding: Piet Bron jr.

Oecumenische Adventsvesper
Op zondag 9 december a.s. wordt er door de Raad van Kerken een Oecumenische Adventsvesper gehouden. Als christenen uit verschillende kerken bereiden we ons voor op het Kerstfeest dat door allen gevierd wordt. Medewerking wordt verleend door o.a. Titus Brandsmaparochie, Heilig Hartparochie, Evangeliegemeente Crosspoint en PKN Paaskerk. Locatie: Sint Jozefkerk, Tijd: 16.30 uur

Privacy
Tijdens de kerkdiensten en concerten worden opnamen gemaakt in de kerkzaal van het liturgisch centrum. Als u niet in beeld wil komen zoekt u dan een plaats achterin en loop niet naar het voorste deel van de kerkzaal. Verdere details kunt u lezen in het privacy document van de Paaskerk.

Kerkdienst mee- of naluisteren

Kerkdiensten komende weken


Kerkelijk bureau
Het Kerkelijk bureau is op de oneven weken geopend op dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 11.00 uur.

Taxidienst:
Er is een taxidienst voor vervoer van en naar de wekelijkse kerkdiensten voor mensen zonder geschikt eigen vervoer. Deze wordt verzorgd door vrijwilligers uit de gemeente. Passagiers kunnen zich aanmelden (of kunnen worden aangemeld) bij Jaap Nentjes (tel. 625418) of Henk Kistemaker (tel. 637342).

Activiteitenkalender:
alle activiteiten en reserveringen van ruimten staan in de Centrale agenda

print