Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss | Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

Korte berichten

Wilt u wekelijks de mededelingen per mail ontvangen meld u dan aan op mailweekbrief@pkn-oss.nl

17 november - Koffiedrinken en koffieconcert na de kerkdienst
Op zondag 17 november is er weer een koffie concert. Dit keer speelt blokfluit ensemble Flauti Dolci.
We zijn een ensemble bestaande uit zeven personen en bijna allemaal bespelen we sopraan-, alt-, tenor- en basblokfluit. Wekelijks komen we bij elkaar in de Muzelinck om te repeteren, onder leiding van Margret Bekkers. Sinds dit seizoen hebben we ook een contrabasblokfluit tot onze beschikking. We zullen verschillende werken laten horen, in diverse bezettingen: moderne muziek van de Belgische componist Pieter Campo, een Allegro van Sammartini en Ierse muziek. Kortom: een gevarieerd programma, van harte bij u allen aanbevolen!

Diaconie
De diaconie vraagt voor de SAGE gemeente in Grave, die ook pastoraal verbonden is aan de gevangenis in Grave, het volgende:
De gevangenis heeft gevraagd om 2e hands winterkleding voor heren. Wij hopen hier dan ook de Sage gemeente Grave hierbij te ondersteunen. Daarom kunt u de komende weken, goede 2e hands herenkleding inleveren in de hal van de kerk. Wij hopen eind november de 2e hands winterkleding in te leveren bij in Grave.
Met vriendelijke groet, Fred Boer,tel. 0637308344

Kinderkerk
Op 10 november zal er extra kinderkerk zijn, in verband met een doopdienst.
Het is normaal gesproken Kinderkerk in de oneven weken, dus op 17 november, maar niet op 24 november. Op 1 december begint de adventstijd en dan starten we met een nieuw project. Elke adventszondag zal er kinderkerk worden georganiseerd.

Lunch op zondag 'Goed verhaal aan tafel'
Ook in het nieuwe seizoen willen we iedereen van harte uitnodigen samen de lunch te nuttigen na het koffiedrinken op de eerste zondag van de maand. Doe je ook weer mee? Of voor de eerste keer, of wil je soms wel en soms niet meedoen? Alles is goed! Breng je iets mee? Lever dat voor de dienst in zodat we na de dienst snel met een paar vrijwilligers het buffet klaar kunnen maken.
En heb je een keer niets bij je, sluit gewoon aan meestal is er wel genoeg om van te delen.We openen meestal rond 12.00 uur en sluiten samen af rond 13.00 uur
U/je bent van harte welkom! Noteer vast in de agenda: 1 december en 4 januari 2020.

Kerkblad en weekbrief: Problemen met verzenden mededelingen en kerkblad
De laatste tijd heeft de drukkerij veel problemen met het verzenden van de mededelingen en het kerkblad via webmail van Mijndomein. We gaan dat nu anders organiseren zodat u geen hinder meer ondervindt. Mocht er toch iets misgaan laat het ons dan weten via: mededelingen@pkn-oss.nl

 

Kerk TV (Kerkdienst Gemist)
De afgelopen tijd waren de kerkdiensten niet of gedeeltelijk te volgen via de website van de Paaskerk. Vanaf 27 oktober is een nieuwe zender op proef geïnstalleerd in de kerk en we hopen dat daarmee de problemen zijn opgelost. Op een tablet kunt u de App kerkdienstgemist installeren voor extra gebruiksgemak.

Gewijzigde openeningstijden Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau zal alleen in de oneven weken geopend zijn van 9.00 tot 11.00 uur. Dat is dus komende tijd op 5 en 19 november.

 

 

Privacy-verklaring
Voor belangstellenden is een exemplaar beschikbaar van het privacy statement van de Paaskerk, te vinden in de hal van de kerk. Het statement zal ook in te zien zijn via de website van de Paaskerk.

 

Taxidienst  
Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op onze "taxiservice". Daar voldoen we uiteraard graag aan, maar nu zijn de drie bestaande routes volledig bezet en moeten we dus uitbreiden. Daarom zoeken we gemeenteleden die zich een keer per drie of vier weken een zondag beschikbaar willen stellen als chauffeur.

Graag aanmeldingen per email of telefoon bij Jaap Nentjes of Henk Kistemaker.  Een van ons beiden rechtstreeks aanspreken kan natuurlijk ook.

Jaap Nentjes. tel. (0412) 625418.
Henk Kistemaker, tel. (0412) 637342

Lunchgroep op dinsdag
Elke dinsdag is er een lunchgroep voor iedereen van 12.30 tot 13.30 uur in de Karmelzaal van de Jozefkerk aan de Oude Molenstraat 6-8 te Oss.

Inloop tussen 12.00 u en 12.30 uur. U brengt zelf uw lunchpakketje mee. Voor koffie/thee wordt gezorgd. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Inloophuis HOI
Het Osse Inloophuis HOI is geopend:

  • elke zondagmiddag van 14.30 tot 17.00 uur in de Carmelzaal van de Jozefkerk;

  • elke donderdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur in de Pinksterterp achter de Paaskerk.

Het is een ontmoetingsplaats voor iedereen die een kopje koffie wil drinken of een praatje wil maken.


Aanleveren mededelingen
Verzoek van de drukkerij: wilt u uw mededeling in de week voor de zondag van publicatie, uiterlijk woensdag 19.00 aanleveren. Liever niet weken van te voren.

Activiteitenkalender
Alle activiteiten en reserveringen van ruimten staan in de Centrale agenda.

print