Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss | Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

Korte berichten

Wilt u wekelijks de mededelingen per mail ontvangen meld u dan aan op mailweekbrief@pkn-oss.nl

Kinderkerk
Tijdens de Veertigdagentijd is er iedere zondag Kinderkerk. We werken aan een project vanuit Bijbel Basics van het NBG. In deze methode worden de 200 meest essentiële bijbelverhalen voor kinderen verteld.
Welkom allemaal!!

21 maart - Toekomst gemeentecontact met Praag-Střešovice
In het weekend van 9-12 mei verwachten wij bezoek uit Praag in het kader van de jaarlijkse uitwisseling met onze partnergemeente. Maar hoe gaat het daarna? Is het gemeentecontact met Praag nog langer levensvatbaar? Daarover gaat het op donderdag 21 maart om 19:30 uur (in de Ontmoetingruimte). Ieder die geïnteresseerd is om hierover mee te denken en te praten: welkom!

7 april - Ontmoeting aan tafel
Na de dienst is er eerst koffiedrinken en daarna wordt dat gevolgd door een informele lunch, waarbij ontmoeting voorop staat. Ieder neemt zelf broodjes, sandwiches of hapjes mee en deelt dat met elkaar op een buffet tafel. Voor drinken wordt gezorgd. Meestal ronden we het tegen 13.00 af. Gezellig als we u ook kunnen ontmoeten!
Van harte welkom!

18 maart - Bezinningsbijeenkomst Veertigdagentijd
Maandag 18 maart om 20.30 uur ben je van harte welkom bij de wekelijkse bezinningsbijeenkomst in deze veertigdagentijd. Het thema dit jaar is WATER. Wil je meer weten of wil je komen, stuur je ons dan een mailtje?
Hartelijke groet, Sari Baars en Irene Welmers.

Biljart beschikbaar
In de Pinksterterp staat een biljart. Door het afstoten van het gebouw is dit overbodig geworden. Wie geïnteresseerd is in overname kan zich melden bij Henk Kistemaker (06-50630499) of iemand anders van de commissie Beheer en Onderhoud.

Afscheid Ds. Dick van der Vaart
Ds Dick van der Vaart van de Protestantse gemeente Uden–Veghel neemt op 24 maart a.s. afscheid van deze gemeente. De afscheidsdienst is op 24 maart in de Samen-op-Wegkerk in Uden.

13 april - Presentatie over Dietrich Bonhoeffer in Culemborg
Op 13 april wordt in Culemborg een presentatie gegeven. Er wordt een boekje over Bonhoeffer uitgegeven, waarmee aan de slag kan worden gegaan in het seizoen 2019-2020. Belangstellenden voor deze bijeenkomst kunnen nadere informatie opvragen bij Lia Kolkman.

Bezinningsmiddagen in Jozefkerk - Op weg naar Pasen
Ook dit jaar in de vastentijd bezinnen we ons weer op de betekenis van het feest van Pasen voor ons eigen leven. Het paasfeest is het vieren en het gedenken van het doorgaan van God met ons: van een toch met Hem door het leven hier en nu, sterven en weer opnieuw tot leven komen.
Op vier vrijdagmiddagen in de veertigdagentijd verkennen we onze eigen geloofsweg aan de hand van teksten uit het eerste en het tweede testament, een visioen van Hadewych, een film en een gedicht van Joost Zwagerman. Iedereen kan meedoen!
De bijeenkomsten zijn op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur op 15 maart, 22 maart, 5 april en 12 april in de pastorie, Oude Molenstraat 6-8. Ze staan onder leiding van pastor Leon Teubner. De toagng is vrij, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

 

 

Gewijzigde openeningstijden Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau zal alleen in de oneven weken geopend zijn van 9.00 tot 11.00 uur. Dat is dus komende tijd op 12 en 26 maart en 9 en 23 april 2019.

Privacy-verklaring
Voor belangstellenden is een exemplaar beschikbaar van het privacy statement van de Paaskerk, te vinden in de hal van de kerk. Het statement zal ook in te zien zijn via de website van de Paaskerk.

Taxidienst  
Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op onze "taxiservice". Daar voldoen we uiteraard graag aan, maar nu zijn de drie bestaande routes volledig bezet en moeten we dus uitbreiden. Daarom zoeken we gemeenteleden die zich een keer per drie of vier weken een zondag beschikbaar willen stellen als chauffeur.

Graag aanmeldingen per email of telefoon bij Jaap Nentjes of Henk Kistemaker.  Een van ons beiden rechtstreeks aanspreken kan natuurlijk ook.

Jaap Nentjes. tel. (0412) 625418.
Henk Kistemaker, tel. (0412) 637342

Boom met vraag en aanbod
Sinds zondag 24 september 2017 staat er een vraag en aanbod boom in de hal van de kerk. Dit initiatief komt vanuit de diaconie en werkgroep vieren. De appelboom is een soort proeftuin, waaraan u symbolisch van een gastvrije en behulpzame Paaskerk kunt proeven. De bedoeling is dat wanneer u een vraag heeft (u heeft iets nodig of u heeft hulp nodig), dan kunt u een rode appel in de boom hangen. Op de appel omschrijft u uw vraag en schrijft u uw gegevens. Wanneer u iets te bieden heeft (bijvoorbeeld een voorwerp of een dienst) dan kunt u een groene appel in de boom hangen met uw gegevens en een omschrijving van uw aanbod. U ziet een appel in de boom hangen die u wel wat lijkt dan plukt u deze appel en neemt u contact op met degene die de appel in de boom heeft gehangen. Op deze manier kunnen we elkaar helpen!

Lunchgroep op dinsdag
Elke dinsdag is er een lunchgroep voor iedereen van 12.30 tot 13.30 uur in de Karmelzaal van de Jozefkerk aan de Oude Molenstraat 6-8 te Oss.

Inloop tussen 12.00 u en 12.30 uur. U brengt zelf uw lunchpakketje mee. Voor koffie/thee wordt gezorgd. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Inloophuis HOI
Het Osse Inloophuis HOI is geopend:

  • elke zondagmiddag van 14.30 tot 17.00 uur in de Carmelzaal van de Jozefkerk;

  • elke donderdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur in de Pinksterterp achter de Paaskerk.

Het is een ontmoetingsplaats voor iedereen die een kopje koffie wil drinken of een praatje wil maken.


Aanleveren mededelingen
Verzoek van de drukkerij: wilt u uw mededeling in de week vóór de zondag van publicatie, uiterlijk woensdag 20.00 aanleveren. Liever niet weken van te voren.

Activiteitenkalender
Alle activiteiten en reserveringen van ruimten staan in de Centrale agenda.

print