Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss | Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

Kerkdiensten komende tijd
Eind 2020 is sprake van een toename van het aantal besmettingen en van overvolle IC’s. Er is dan ook steeds minder begrip voor het openhouden van de kerk. Vanuit de PKN wordt ook opgeroepen om de kerken te sluiten en ook geen zangers meer in te zetten voor van te voren opgenomen vieringen. Daarom ziet de kerkenraad zich helaas genoodzaakt om ingaande 17 januari 2021 helemaal te stoppen met fysieke diensten. In plaats daarvan zal Ruth weer haar preek gaan filmen (zoals ook in maart en april 2020 is gedaan) en daaraan liederen en teksten toevoegen. Dit betekent dat de diensten komende weken (in elk geval tot en met 7 februari) alleen te volgen zijn via Kerkdienst Gemist. De regie is in handen van Ruth. Dit betekent dat als zij graag medewerking van bepaalde personen heeft, ze die zelf zal benaderen. Te denken valt aan lectoren, individuele zangers ec.

Inzameling van de gaven
Er zijn geen gewone collectes tijdens online diensten. Maar er wordt wel een beroep gedaan op uw bijdrage. U kunt uw giften voor de Paaskerk ook overmaken, per zondag of per maand op:
Het rekeningnummer van de diaconie is NL79 RABO 0170479625
Het rekeningnummer van de kerk is NL22 RABO 0170 4855 01

Mededelingen
Via de wekelijkse mededelingen houden we u per email op de hoogte van de vieringen en activiteiten. U kunt zich voor de mededelingen en/of het kerkblad aanmelden via:  mededelingen@pkn-oss.nl

Corona maatregelen
Het gebruik van het kerkgebouw en de faciliteiten zijn beschreven in het Gebruiks- en reinigingsplan

Mededelingen
Wilt u wekelijks de mededelingen per mail ontvangen meld u dan aan op mailweekbrief@pkn-oss.nl

Aanleveren mededelingen
Verzoek van de drukkerij: wilt u uw mededeling elke week voor de zondag van publicatie, uiterlijk woensdag 19.00 aanleveren.

print