Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss | Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

Zeker tot eind mei annuleren we alle samenkomsten in en om onze kerk in verband met het coronavirus. Dit doen we in navolging van de adviezen en maatregelen die de regering uitgeeft. We zullen u als kerkenraad geregeld op de hoogte houden van belangrijke veranderingen en besluiten. De zondagse erediensten in de Paaskerk gaan voorlopig niet door. In plaats daarvan kunt u de komende weken kijken naar een internet-viering vanuit onze kerk via de website kerkdienstgemist.nl.

Via de wekelijkse mededelingen houden we u per email op de hoogte van de vieringen en activiteiten. U kunt zich voor de mededelingen en/of het kerkblad aanmelden via:  mededelingen@pkn-oss.nl

Hemelvaartsdag
Op donderdag 21 mei is er een gezamenlijke hemelvaartsdienst met de Samenwerkende Gemeenten (SAGE). Het is een internet viering. Deze is opgenomen in de protestantse gemeente te Grave. Voorgangers zijn ds. Sophie Bloemert en ds. Ruth Jellema. De viering is donderdag vanaf 10.00u te zien via kerkdienstgemist.nl

Zondag 24 mei
Zondag 24 mei gaat ds. Simon Sluis voor. Deze kerkdienst wordt zondag om 10.00u gehouden in de Paaskerk met een bezetting van tien aanwezigen (max. toegestaan op dit moment). De kerkdienst wordt live uitgezonden via kerkdienstgemist.nl

Kaarten als groet in deze coronatijd
Vanwege het feit dat er wel veel gemeenteleden zijn, die wel iets willen doen, maar niet weten hoe ze zoiets moeten oppakken, hebben wij het volgende idee opgepakt. Graag willen we vanuit de Paaskerk kaarten sturen naar diverse gemeenteleden om hen hierbij een blijk van medeleven te geven in een tijd, waarin de ontmoeting met elkaar niet mogelijk is en toch zo belangrijk is.

Vanuit de diaconie willen we de kaarten sturen naar hen binnen onze gemeente, die dit echt nodig hebben, de adressen hiervoor krijgen we via het pastoraat. Wij vragen aan u of u de kaarten alleen bij de afzender wilt invullen, waarbij u begint met ‘Een groet vanuit de Paaskerkgemeente’, vervolgens vult u hieronder een groet in namens u.

Vervolgens plakt u alleen een postzegel op de kaart en doet deze door de brievenbus bij één van de volgende adressen:

  • De Paaskerk, Wethouder Van Eschstraat 165, Oss
  • Fred Boer, Grutto 182, Oss
  • Pieter Jellema, Leerlooierstraat 10

Mocht het een probleem zijn om ze naar één van deze adressen te brengen, kunt u de kaart(en) ook in een envelop doen en opsturen naar de kerk. Wij plakken dan het adres op voor degene die de kaart zal ontvangen en versturen ze.

Collectes tijdens internetvieringen
Doordat we nu langere tijd de kerkdiensten alleen via internet kunnen volgen, zijn er mensen die graag hun gift voor de collectes per maand willen overmaken. In dat geval geeft u bijvoorbeeld aan: collecte voor de maand mei, wij verdelen dan de collecte evenredig over de betreffende maand. Mocht u toch uw gift per zondag over willen maken, dan geeft u aan : collecte met de datum van de betreffende zondag.

Het rekeningnummer van de diaconie is NL79 RABO 0170479625.

Het rekeningnummer van de kerk is NL22 RABO 0170 4855 01.

Pinksterfeest voor de kinderen
Zondag 31 mei is het Pinksterfeest. Het feest van de heilige Geest. Maar wie of wat is de heilige Geest?
Voor ouders en kinderen van 2 t/m 6jr hebben we een filmpje gemaakt van het verhaal van ‘Eva en de Pinksterbel’. Het filmpje is te zien op het YouTube kanaal van de Paaskerk. Er zit ook een klein opdrachtje bij voor de kinderen (met bellenblaas).

https://youtu.be/h62jclYeFfw

Voor de kinderen van 7 t/m 12jr (en hun ouders) hebben we ook een filmpje gemaakt over het Pinksterfeest. Ook dit filmpje is te zien op het YouTube kanaal van de Paaskerk. Er zit ook een kleine opdracht bij voor de kinderen, een foto-opdracht.

https://youtu.be/MATAy3-Em4Y

Namens de kinderkerk van de Paaskerk,
ds. Ruth Jellema (06-22841257 / predikant@pkn-oss.nl)

Jaarrekeningen

Helaas is het dit jaar niet mogelijk om de jaarrekeningen van diakonie en kerk te bespreken in een gemeentevergadering. De jaarrekeningen zijn wel al door de kerkenraad behandeld en ook goedgekeurd door een kascommissie. Omdat we de cijfers toch ook willen overleggen aan de gemeenteleden, zullen we deze keer de verkorte jaarrekeningen op de website plaatsen. U kunt ze daar inzien en als u opmerkingen of vragen hebt kunt u mailen naar:

voor diakonie: Pieter Jellema: p.jellema@solutherm.nl
voor kerk: Arie van Zwanenburg:   avanzwanenburg@live.nl

Ze kunnen u desgevraagd ook de uitgebreide versie van de jaarrekening toesturen.

Graag uw reactie voor 10 juni. We zullen daarna de rekeningen als goedgekeurd insturen.

Verkorte jaarrekening diakonie

Concept jaarrekening Paaskerk

Wilt u wekelijks de mededelingen per mail ontvangen meld u dan aan op mailweekbrief@pkn-oss.nl

Taxidienst
Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op onze "taxiservice". Daar voldoen we uiteraard graag aan, maar nu zijn de drie bestaande routes volledig bezet en moeten we dus uitbreiden. Daarom zoeken we gemeenteleden die zich een keer per drie of vier weken een zondag beschikbaar willen stellen als chauffeur. Graag aanmeldingen per email of telefoon bij Jaap Nentjes of Henk Kistemaker.  Een van ons beiden rechtstreeks aanspreken kan natuurlijk ook.
Jaap Nentjes. tel. (0412) 625418.
Henk Kistemaker, tel. (0412) 637342

Privacy-verklaring
Voor belangstellenden is een exemplaar beschikbaar van het privacy statement van de Paaskerk, te vinden in de hal van de kerk. Het statement zal ook in te zien zijn via de website van de Paaskerk.


Aanleveren mededelingen
Verzoek van de drukkerij: wilt u uw mededeling in de week voor de zondag van publicatie, uiterlijk woensdag 19.00 aanleveren. Liever niet weken van te voren.

Activiteitenkalender
Alle activiteiten en reserveringen van ruimten staan in de Centrale agenda.

print