Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss | Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

Zeker tot eind mei annuleren we alle samenkomsten in en om onze kerk in verband met het coronavirus. Dit doen we in navolging van de adviezen en maatregelen die de regering uitgeeft. We zullen u als kerkenraad geregeld op de hoogte houden van belangrijke veranderingen en besluiten. De zondagse erediensten in de Paaskerk gaan voorlopig niet door. In plaats daarvan kunt u de komende weken kijken naar een internet-viering vanuit onze kerk via de website kerkdienstgemist.nl.

Via de wekelijkse mededelingen houden we u per email op de hoogte van de vieringen en activiteiten. U kunt zich voor de mededelingen en/of het kerkblad aanmelden via:  mededelingen@pkn-oss.nl

Collectes tijdens internetvieringen
Doordat we nu langere tijd de kerkdiensten alleen via internet kunnen volgen, zijn er mensen die graag hun gift voor de collectes per maand willen overmaken. In dat geval geeft u bijvoorbeeld aan: collecte voor de maand mei, wij verdelen dan de collecte evenredig over de betreffende maand. Mocht u toch uw gift per zondag over willen maken, dan geeft u aan : collecte met de datum van de betreffende zondag.

Het rekeningnummer van de diaconie is NL79 RABO 0170479625.
Het rekeningnummer van de kerk is NL22 RABO 0170 4855 01.

Koffie en thee na de dienst
Er is weer gelegenheid om koffie- of thee te drinken na afloop van de kerkdienst. Dat doen we buiten, op het kerkplein. U loopt o.l.v. de koster vanuit de kerkzaal, via de ontmoetingsruimte, langs de koffiebalie. En met een lekkere mok koffie of thee in de hand, loopt u daarna naar buiten. Want: in juli en augustus drinken we BUITEN koffie. Daar is ruimte genoeg om ons te houden aan de 'anderhalve meter maatregel'. Dat betekent wel dat we bij regen thuis koffie drinken. In september gaan we bekijken of we elkaar ook weer binnen kunnen ontmoeten.

Hervatten Hoi
Door de versoepeling van de coronaregels, gaat HOI ook weer koffie schenken op de donderdagmorgen en zondagmiddag.
Vanaf donderdag 2 juli en zondag 5 juli staat de koffie weer klaar. Wel anders dan anders, omdat de 1,5 meter in acht moet worden genomen.
Bij binnenkomst zullen de vrijwilligers de gasten gezondheidsvragen stellen en informeren of de te hanteren regels in de gebouwen.
Je bent weer van harte welkom en we hopen je weer te ontmoeten in de Paaskerk of de Jozefkerk.

Filmmiddag op woensdag 15 juli  in de St. Josefkerk (Oude Molenstraat 8, Oss)
Op deze middag wordt de indrukwekkende en actuele film “Freedom Writers” getoond. Een jonge enthousiaste lerares leert jongeren uit een achterstandsbuurt hun waardigheid te vinden door hen dagboeken te laten schrijven. Ze schrijven zich vrij…
Aanvang om 14:00 uur.

Mededelingen
Wilt u wekelijks de mededelingen per mail ontvangen meld u dan aan op mailweekbrief@pkn-oss.nl

Aanleveren mededelingen
Verzoek van de drukkerij: wilt u uw mededeling in de week voor de zondag van publicatie, uiterlijk woensdag 19.00 aanleveren. Liever niet weken van te voren.

Taxidienst
Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op onze "taxiservice". Daar voldoen we uiteraard graag aan, maar nu zijn de drie bestaande routes volledig bezet en moeten we dus uitbreiden. Daarom zoeken we gemeenteleden die zich een keer per drie of vier weken een zondag beschikbaar willen stellen als chauffeur. Graag aanmeldingen per email of telefoon bij Jaap Nentjes of Henk Kistemaker.  Een van ons beiden rechtstreeks aanspreken kan natuurlijk ook.
Jaap Nentjes. tel. (0412) 625418.
Henk Kistemaker, tel. (0412) 637342

print