Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss
Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

Korte berichten

Wilt u wekelijks de mededelingen per mail ontvangen meld u dan aan op mailweekbrief@pkn-oss.nl

Actie kaarsen voor het Solidariteitsfonds Oss
Dit jaar hebben we i.p.v. een kalender een andere actie. We hebben nu mooie kwaliteitskaarsen met de voor ons bekende foto erop. Vanaf zondag 4 november gaan we de kaarsen verkopen en ze kosten slechts € 7,50. Het zijn ook mooie kaarsen om cadeau te doen. Helpt u mee zodat deze actie slaagt?

Onderhouds- en verhuisdag Paaskerk/Pinksterterp
Op zaterdag 15 december is er opnieuw een onderhouds- en verhuisdag voor onze gebouwen. Dan wordt er opgeruimd, spullen afgevoerd en verhuisd van de Pinksterterp naar de kerk, schoongemaakt, kleine reparaties gedaan, etc.. Dit alles heeft te maken met de dan grotendeels gereed zijnde verbouwing van de Paaskerk en het afstoten, per 1 januari a.s., van de Pinksterterp voor ons eigen gebruik. Wij doen dat graag met zoveel mogelijk vrijwilligers uit onze gemeente. Het gebeurt tussen 9:30 uur en 15:00 uur. Wil je helpen? Graag! De beheers- en onderhoudsgroep zorgt dan voor koffie, thee en lunch. Opgave vooraf is niet noodzakelijk, maar is wel fijn (kerkelijk.bureau@pkn-oss.nl ).

Oecumenische Adventsvesper
Op zondag 9 december a.s. wordt er door de Raad van Kerken een Oecumenische Adventsvesper gehouden. Als christenen uit verschillende kerken bereiden we ons voor op het Kerstfeest dat door allen gevierd wordt. Medewerking wordt verleend door o.a. Titus Brandsmaparochie, Heilig Hartparochie, Evangeliegemeente Crosspoint en PKN Paaskerk. Locatie: Sint Jozefkerk, Tijd: 16.30 uur

Een Goed Gesprek aan Tafel
Wij willen aan ons kerkelijk jaarthema "Een Goed Gesprek " inhoud en vervolg geven. Na de geslaagde lunchbijeenkomst op 4 november organiseren we de volgende bijeenkomsten op 6 januari en 3 maart 2019. Wees welkom! Jozien de Wildt en Ellen Bron.

Weihnachtsoratorium van Joh. S. Bach I
n vier bijeenkomsten op vrijdag  30 november, 7 ,14 en 21 december van 14.00 u tot 16.00 uur willen wij dat grote geboorteverlangen van God in ons verkennen aan de hand van de muziek en teksten van het Weihnachtsoratorium van Joh. S. Bach. Informatie bij: Leon Teubner pastoraalwerker: pastor.teubner@tb-parochie.nl

Verbouwing hal Paaskerk
De aannemer is op zaterdag 20 oktober met verbouwen van de hal van de Paaskerk begonnen. Dit zal zeker enige overlast geven, we proberen dit tot een minimum te beperken. Vanaf dat moment kunnen we het keukenblok en de toiletgroep niet gebruiken en gaan we hiervoor naar de Pinksterterp. De aanwezige materialen (vazen, spiegels, etc.) slaan we op in een van de kleine kamers van de Pinksterterp.

Privacy-verklaring
Voor belangstellenden is een exemplaar beschikbaar van het privacy statement van de Paaskerk, te vinden in de hal van de kerk. Het statement zal ook in te zien zijn via de website van de Paaskerk.

Kinderkerk
Er is Kinderkerk op de oneven weken van de maand (1, 3 en 5). Op de website is te zien of er wel of geen Kinderkerk is op de voorpagina. We zijn gestart met een nieuwe methode: Bijbel Basics van het NBG. In deze methode worden de 200 meest essentiële bijbelverhalen voor kinderen verteld.
Welkom allemaal!!

Gewijzigde openeningstijden Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau zal vanaf 1 juni tot 31 december alleen in de oneven weken geopend zijn van 9.00 tot 11.00 uur. Dat is dus op 4 en 18 december.

Taxidienst  
Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op onze "taxiservice". Daar voldoen we uiteraard graag aan, maar nu zijn de drie bestaande routes volledig bezet en moeten we dus uitbreiden. Daarom zoeken we gemeenteleden die zich een keer per drie of vier weken een zondag beschikbaar willen stellen als chauffeur.

Graag aanmeldingen per email of telefoon bij Jaap Nentjes of Henk Kistemaker.  Een van ons beiden rechtstreeks aanspreken kan natuurlijk ook.

Jaap Nentjes. tel. (0412) 625418.
Henk Kistemaker, tel. (0412) 637342

Boom met vraag en aanbod
Sinds zondag 24 september 2017 staat er een vraag en aanbod boom in de hal van de kerk. Dit initiatief komt vanuit de diaconie en werkgroep vieren. De appelboom is een soort proeftuin, waaraan u symbolisch van een gastvrije en behulpzame Paaskerk kunt proeven. De bedoeling is dat wanneer u een vraag heeft (u heeft iets nodig of u heeft hulp nodig), dan kunt u een rode appel in de boom hangen. Op de appel omschrijft u uw vraag en schrijft u uw gegevens. Wanneer u iets te bieden heeft (bijvoorbeeld een voorwerp of een dienst) dan kunt u een groene appel in de boom hangen met uw gegevens en een omschrijving van uw aanbod. U ziet een appel in de boom hangen die u wel wat lijkt dan plukt u deze appel en neemt u contact op met degene die de appel in de boom heeft gehangen. Op deze manier kunnen we elkaar helpen!

Lunchgroep op dinsdag
Elke dinsdag is er een lunchgroep voor iedereen van 12.30 tot 13.30 uur in de Karmelzaal van de Jozefkerk aan de Oude Molenstraat 6-8 te Oss.

Inloop tussen 12.00 u en 12.30 uur. U brengt zelf uw lunchpakketje mee. Voor koffie/thee wordt gezorgd. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Inloophuis HOI
Het Osse Inloophuis HOI is geopend:

  • elke zondagmiddag van 14.30 tot 17.00 uur in de Carmelzaal van de Jozefkerk;

  • elke donderdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur in de Pinksterterp achter de Paaskerk.

Het is een ontmoetingsplaats voor iedereen die een kopje koffie wil drinken of een praatje wil maken.


Aanleveren mededelingen
Verzoek van de drukkerij: wilt u uw mededeling in de week vóór de zondag van publicatie, uiterlijk woensdag 20.00 aanleveren. Liever niet weken van te voren.

Activiteitenkalender
Alle activiteiten en reserveringen van ruimten staan in de Centrale agenda.

 

 

 

 

 

print