Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss | Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

Korte berichten

Wilt u wekelijks de mededelingen per mail ontvangen meld u dan aan op mailweekbrief@pkn-oss.nl

Tentoonstelling
In de Ontmoetingsruimte kunt u een tentoonstelling van een tiental schilderijen zien. Ze zijn van de hand van Krišan Petrescu. Het is een antwoord op de tentoonstelling die Saskia Laan vorig jaar in gemeente te Praag mocht inrichten.

Struikelstenenroute in plaats van de Up High Jeugddienst
Op zondag 26 mei wordt er geen jeugddienst gehouden maar een reguliere dienst. Samen met Up high kunt u daarna meelopen met de struikelstenenroute. De wandeling duurt ongeveer 50 minuten en start om 11.30 uur bij de Paaskerk met koffie en thee.

Bezinning rond Hemelvaart
Dinsdag 28 mei om 20.30 uur ben je van harte welkom bij de  bezinningsbijeenkomst met als thema Hemelvaart. Wil je meer weten of wil je komen, stuur je ons dan een mailtje? Hartelijke groet, Sari Baars en Irene Welmers

Ontmoeting aan tafel
Op zondag 2 juni willen we na het koffiedrinken in onze eigen gemeente, de ontmoeting voortzetten met een lunch.
We nodigen ieder van harte uit om daaraan deel te nemen. Neem iets voor de lunch mee en deel dat op een buffet. Vóór de dienst kun je het gerecht op de trolley zetten, achterin de kerkzaal. Voor drinken wordt gezorgd.
Rond 12.15 uur starten we en rond 13.00 uur sluiten we vaak af. Wie wil dit keer de opening en/ of afsluiting verzorgen?
Graag melden bij Jozien de Wildt.

30 mei: Gezamenlijke Hemelvaartsviering in de Paaskerk in Oss

Op 30 mei vieren we met de kerken in het SAGE-verband gezamenlijk Hemelvaart in de Paaskerk. In dienst gaan voor Ruth Jellema en Scarlett Lerrick. Na de viering is er veel ruimte voor ontmoeting tijdens diverse activiteiten en een lunch. Uitgebreide informatie vindt u in bijgaande folder. U bent van harte welkom!

Bakken voor Hemelvaart
Op donderdag 30 mei a.s. ontvangen wij, als Paaskerk gemeente, de PKN SAGE gemeenten uit de regio Noord-Oost Brabant. Vanuit Grave, Ravenstein, Cuijk, Gennep, Boxmeer, Oss, Uden, Veghel, Lith/ Oijen en Heeswijk Dinther hopen wij op een mooie viering en ontmoeting. Na de kerkdienst is er gezamenlijk koffiedrinken, zijn er een aantal activiteiten en is er voor iedereen een eenvoudige lunch. We sluiten om 13.15 uur gezamenlijk af met een lied.
We hopen velen van u te mogen ontmoeten, WEES WELKOM!
Om onze gastvrijheid kracht bij te zetten willen we graag de koffie extra feestelijk aankleden met iets lekkers (we verwachten rond de 150 mensen!). Dus hierbij een oproep: Willen de koekenbakkers onder ons voor iets LEKKERS zorgen? Graag voor de dienst afgeven bij de keuken.

Gemeente - bedank -avond met Kees van der Zwaard op 29 Juni
Het is gebruikelijk om aan het eind van het seizoen, vlak voor de zomervakantie een bedankavond te organiseren voor vrijwilligers van de Paaskerk.
Dit houdt meestal in dat we gezellig samen komen onder het genot van – u raadt het al – het bekende hapje en drankje. Maar soms doen we wat extra's, zoals 2 jaar geleden toen we met elkaar hebben genoten van de musical "Het zit niet.....het zingt".
We vonden dat we ook dit jaar iets extra's moesten organiseren. Afgelopen seizoen is door heel veel mensen ontzettend hard gewerkt bij het uitruimen van de Pinksterterp en het ombouwen van de kapel in de Paaskerk, tot een plaats waar we elkaar kunnen blijven ontmoeten. En ook de jeugd heeft weer een eigen plek heeft gekregen.
Weliswaar hebben verscheidene vrijwilligers hun taak neergelegd, maar vaak na vele jaren trouwe dienst. En gelukkig zijn er weer mensen opgestaan, die taken hebben overgenomen. We denken bijvoorbeeld aan beheertaken, fondsenwerving, drukkerij, er is zoveel opgepakt. Wellicht neemt het aantal mensen dat onze kerk bezoekt af, maar de mensen die nog altijd komen zijn ook bijna allemaal actief in de kerk, of zijn dit tot op hoge leeftijd geweest.

Daarom vinden we iets speciaal deze keer op zijn plaats. Niet als een bedankje aan een bepaalde groep vrijwilligers, maar voor alle gemeenteleden. Iedereen heeft zijn of haar eigen betekenis in en voor de gemeente. Daarom staat er ook geen "Vrijwilligers bedankavond" boven deze uitnodiging maar "Gemeente avond". Voor iedereen!
Wat we graag wilden was weer een leuke voorstelling naar Oss halen en dat is – denken we - gelukt. Op zaterdagavond 29 Juni komt Kees van der Zwaard zijn voorstelling "De dag dat God 10 jaar werd" spelen. Kees van der Zwaard is al 22 jaar theatermaker, schrijver en regisseur. Hij is afgestudeerd theoloog en afkomstig uit Culemborg; ik denk dat velen van u al wel eens van één van zijn voorstellingen heeft genoten.

De avond ziet er als volgt uit:
Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in de ontmoetingsruimte van de Paaskerk voor koffie en thee. Daarna vindt de voorstelling plaats van 20.00 – 21.00 uur in het Maasland College tegenover de Pinksterterp. Na 21.00 uur gaan we weer terug naar de Paaskerk om de voorstelling na te bespreken en gezellig  samen zijn.Wij hopen iedereen te ontmoeten op deze speciale avond.

Gewijzigde openeningstijden Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau zal alleen in de oneven weken geopend zijn van 9.00 tot 11.00 uur. Dat is dus komende tijd op 4 juni en 18 juni.

Privacy-verklaring
Voor belangstellenden is een exemplaar beschikbaar van het privacy statement van de Paaskerk, te vinden in de hal van de kerk. Het statement zal ook in te zien zijn via de website van de Paaskerk.

Taxidienst  
Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op onze "taxiservice". Daar voldoen we uiteraard graag aan, maar nu zijn de drie bestaande routes volledig bezet en moeten we dus uitbreiden. Daarom zoeken we gemeenteleden die zich een keer per drie of vier weken een zondag beschikbaar willen stellen als chauffeur.

Graag aanmeldingen per email of telefoon bij Jaap Nentjes of Henk Kistemaker.  Een van ons beiden rechtstreeks aanspreken kan natuurlijk ook.

Jaap Nentjes. tel. (0412) 625418.
Henk Kistemaker, tel. (0412) 637342

Lunchgroep op dinsdag
Elke dinsdag is er een lunchgroep voor iedereen van 12.30 tot 13.30 uur in de Karmelzaal van de Jozefkerk aan de Oude Molenstraat 6-8 te Oss.

Inloop tussen 12.00 u en 12.30 uur. U brengt zelf uw lunchpakketje mee. Voor koffie/thee wordt gezorgd. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Inloophuis HOI
Het Osse Inloophuis HOI is geopend:

  • elke zondagmiddag van 14.30 tot 17.00 uur in de Carmelzaal van de Jozefkerk;

  • elke donderdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur in de Pinksterterp achter de Paaskerk.

Het is een ontmoetingsplaats voor iedereen die een kopje koffie wil drinken of een praatje wil maken.


Aanleveren mededelingen
Verzoek van de drukkerij: wilt u uw mededeling in de week vóór de zondag van publicatie, uiterlijk woensdag 20.00 aanleveren. Liever niet weken van te voren.

Activiteitenkalender
Alle activiteiten en reserveringen van ruimten staan in de Centrale agenda.

print