Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss
Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

Korte berichten

Wilt u wekelijks de mededelingen per mail ontvangen meld u dan aan op mailweekbrief@pkn-oss.nl

Startzondag 16 september
16 september nodigen we je graag uit voor een "Goed gesprek" en een Amerikaanse Lunch. Hiermee willen we graag het nieuwe seizoen gaan inluiden!
We ontmoeten elkaar om 9.30 uur met een kopje koffie of thee voor de dienst. Ruth Jellema zal voorgaan in de Eredienst en na de dienst zullen we in groepen op 4 verschillende manieren in gesprek gaan met elkaar. We sluiten af met een Amerikaanse Lunch, dat betekent dat zo veel mogelijk mensen wat meebrengen om te delen met elkaar. Dat kan een salade zijn, een hartige taart, stokbroden met beleg, alles wat we makkelijk samen kunnen delen en niet warm gemaakt hoeft te worden.
Voor drinken zorgen wij. De activiteiten zullen tot ca. 13.00 uur duren.

We zien uit naar ieders komst!
Het startzondag-comité

Privacy-verklaring
Voor belangstellenden is een exemplaar beschikbaar van het privacy statement van de Paaskerk, te vinden in de hal van de kerk. Het statement zal ook in te zien zijn via de website van de Paaskerk.

Kinderkerk
De Kinderkerk is weer gestart op zondag 19 augustus. Er is Kinderkerk op de oneven weken van de maand (1, 3 en 5). Op de website is te zien of er wel of geen Kinderkerk is op de voorpagina. We zijn gestart met een nieuwe methode: Bijbel Basics van het NBG. In deze methode worden de 200 meest essentiële bijbelverhalen voor kinderen verteld.
Welkom allemaal!!

Gewijzigde openeningstijden Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau zal vanaf 1 juni tot 31 december alleen in de oneven weken geopend zijn van 9.00 tot 11.00 uur. Dat is dus op 25 september, 9 en 23 oktober, 6 en 20 november en 4 en 18 december.

Taxidienst  
Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op onze "taxiservice". Daar voldoen we uiteraard graag aan, maar nu zijn de drie bestaande routes volledig bezet en moeten we dus uitbreiden. Daarom zoeken we gemeenteleden die zich een keer per drie of vier weken een zondag beschikbaar willen stellen als chauffeur.

Graag aanmeldingen per email of telefoon bij Jaap Nentjes of Henk Kistemaker.  Een van ons beiden rechtstreeks aanspreken kan natuurlijk ook.

Jaap Nentjes. tel. (0412) 625418.
Henk Kistemaker, tel. (0412) 637342

Boom met vraag en aanbod
Sinds zondag 24 september 2017 staat er een vraag en aanbod boom in de hal van de kerk. Dit initiatief komt vanuit de diaconie en werkgroep vieren. De appelboom is een soort proeftuin, waaraan u symbolisch van een gastvrije en behulpzame Paaskerk kunt proeven. De bedoeling is dat wanneer u een vraag heeft (u heeft iets nodig of u heeft hulp nodig), dan kunt u een rode appel in de boom hangen. Op de appel omschrijft u uw vraag en schrijft u uw gegevens. Wanneer u iets te bieden heeft (bijvoorbeeld een voorwerp of een dienst) dan kunt u een groene appel in de boom hangen met uw gegevens en een omschrijving van uw aanbod. U ziet een appel in de boom hangen die u wel wat lijkt dan plukt u deze appel en neemt u contact op met degene die de appel in de boom heeft gehangen. Op deze manier kunnen we elkaar helpen!

Lunchgroep op dinsdag
Elke dinsdag is er een lunchgroep voor iedereen van 12.30 tot 13.30 uur in de Karmelzaal van de Jozefkerk aan de Oude Molenstraat 6-8 te Oss.

Inloop tussen 12.00 u en 12.30 uur. U brengt zelf uw lunchpakketje mee. Voor koffie/thee wordt gezorgd. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Inloophuis HOI
Het Osse Inloophuis HOI is geopend:

  • elke zondagmiddag van 14.30 tot 17.00 uur in de Carmelzaal van de Jozefkerk;

  • elke donderdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur in de Pinksterterp achter de Paaskerk.

Het is een ontmoetingsplaats voor iedereen die een kopje koffie wil drinken of een praatje wil maken.


Aanleveren mededelingen
Verzoek van de drukkerij: wilt u uw mededeling in de week vóór de zondag van publicatie, uiterlijk woensdag 20.00 aanleveren. Liever niet weken van te voren.

Activiteitenkalender
Alle activiteiten en reserveringen van ruimten staan in de Centrale agenda.

 

 

 

 

 

print