Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss | Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

Korte berichten

Wilt u wekelijks de mededelingen per mail ontvangen meld u dan aan op mailweekbrief@pkn-oss.nl

Leerhuis over Dietrich Bonhoeffer
Het leerhuis over Bonhoeffer bestaat uit 2 bijeenkomsten: op 20 februari en op 3 maart. Op beide dagen wordt het leerhuis zowel ’s middags om 14-16 uur, als wel ’s avonds om 20-22 uur gehouden in de ontmoetingsruimte onder leiding van ds Ruth Jellema. We gebruiken het boek “Verlicht geloof”van Gerard Dekker. U kunt zich opgeven op scriba@pkn-oss.nl . Graag vermelden of u ’s middags of ’s avonds wilt komen en of we het boekje voor u moeten bestellen (kosten €14). 

19-21 juni - Zeilkamp
In het weekend van vrijdag 19 t/m zondag 21 juni vindt het zeilkamp met de kerk plaats. De aanmeldingen stromen binnen en de voorbereidingen zijn in volle gang. Er zijn nog plekken over dus meld u zo snel mogelijk aan door een e-mail te sturen naar Reinouw.jellema@solutherm.nl met in het onderwerp "deelname zeilkamp 2020". U krijgt dan een e-mail met alle nodige informatie en antwoord op eventuele vragen. Aanmelden kan nog tot 1 februari!

Sportieve groet namens de zeilkampcommissie, Reinouw Jellema

Lunchgroep op dinsdag
Elke dinsdag is er een lunchgroep voor iedereen van 12.30 tot 13.30 uur in de Karmelzaal van de Jozefkerk aan de Oude Molenstraat 6-8 te Oss. Inloop tussen 12.00 u en 12.30 uur. U brengt zelf uw lunchpakketje mee. Voor koffie/thee wordt gezorgd. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Inloophuis HOI
Het Osse Inloophuis HOI is geopend:
- elke zondagmiddag van 14.30 tot 17.00 uur in de Carmelzaal van de Jozefkerk
- elke donderdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Paaskerk
Het is een ontmoetingsplaats voor iedereen die een kopje koffie wil drinken of een praatje wil maken.

Gewijzigde openeningstijden Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau zal alleen in de oneven weken geopend zijn van 9.00 tot 11.00 uur. Dat is dus komende tijd op 4 en 18 februari.

Taxidienst
Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op onze "taxiservice". Daar voldoen we uiteraard graag aan, maar nu zijn de drie bestaande routes volledig bezet en moeten we dus uitbreiden. Daarom zoeken we gemeenteleden die zich een keer per drie of vier weken een zondag beschikbaar willen stellen als chauffeur. Graag aanmeldingen per email of telefoon bij Jaap Nentjes of Henk Kistemaker.  Een van ons beiden rechtstreeks aanspreken kan natuurlijk ook.
Jaap Nentjes. tel. (0412) 625418.
Henk Kistemaker, tel. (0412) 637342

Privacy-verklaring
Voor belangstellenden is een exemplaar beschikbaar van het privacy statement van de Paaskerk, te vinden in de hal van de kerk. Het statement zal ook in te zien zijn via de website van de Paaskerk.


Aanleveren mededelingen
Verzoek van de drukkerij: wilt u uw mededeling in de week voor de zondag van publicatie, uiterlijk woensdag 19.00 aanleveren. Liever niet weken van te voren.

Activiteitenkalender
Alle activiteiten en reserveringen van ruimten staan in de Centrale agenda.

print