Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss | Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

Korte berichten

Wilt u wekelijks de mededelingen per mail ontvangen meld u dan aan op mailweekbrief@pkn-oss.nl

Expositie in de ontmoetingsruimte
Vanaf 8 januari t/m 16 februari 2020 exposeert De Kunstfabriek in de ontmoetingsruimte van de Paaskerk.
Er hangen ook drie werken van ons gemeentelid Ryan Jongejan tussen.

29 januari - Bonhoeffermaaltijd
Er is een 'diner pensant' georganiseerd rondom de gedichten van Dietrich Bonhoeffer. Een maaltijd met tafelgesprek, geleid door drs. Henk Janssen uit Arnhem rond het thema "Gedichten van Bonhoeffer over vriendschap en liefde".
Op woensdag 29 januari 2020, van 18-21 uur in de ontmoetingsruimte van de Paaskerk. Kosten € 7,50 per persoon.
Informatie via Lia Kolkman.

30 januari - De ziel van de Jiddische Muziek
Lezing door Mevrouw Carla da Silva op donderdag 30 januari a.s. om 20.00 uur in de Pinksterterp.
De vreugde en weemoed van de Jiddische muziek raakt ons hart en weerklinkt in onze ziel. De instrumentale muziek, geworteld in de Oost-Europese volksmuziek, heeft zich in de 70-er jaren vernieuwd en verbonden met de rijke Jiddische zangtraditie. Sinds deze revival spreken we van klezmer muziek. Aan de hand van vele film- en geluidsfragmenten en live-gezongen liederen komt deze wereld tot leven.

2 februari - Gezamenlijke lunch
As. zondag, 2 februari, mag iedereen die wil weer zelf wat te delen voor de lunch meebrengen. We hopen op een gezellig samenzijn waar u ook spontaan bij aan mag sluiten. De lunch start na de koffie en zal duren tot ca 13.00 uur.
Van harte uitgenodigd!

7 februari - Hart voor zijn schepping
Vrijdag 7 februari 2020, Pastorie Jozefkerk, Oude Molenstraat 8 Oss, Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur (kosten: vrije gave).
Inleider Roland Putman is een Franciscaan. Hij woont in de communiteit in Amsterdam.
Het milieu staat weer volop in de belangstelling. Helaas is de aandacht vooral ingegeven door grote zorgen en de problematiek van de opwarming en vervuiling. Wat zou het mooi zijn als weerstand en scepsis plaats zouden maken voor enthousiasme en blije verwondering.
Met een andere blik naar de schepping kijken kan ons juist enorm helpen om vanuit dankbaarheid en warme zorg, genietend en in verbondenheid naar de wereld te kijken.
God heeft de wereld met zoveel liefde en zorg voor ons geschapen, dat we worden uitgenodigd om opnieuw de liefde daarin terug e vinden.
Met kwinkslagen en bemoediging vanuit geloof en liefde wil pater franciscaan Roland Putman ons meenemen in een aantrekkelijke blik op de aarde: ons gemeenschappelijk thuis.

9 februari - Snert-Zondag
Op zondag 9 februari willen wij na de koffiedienst een snertmiddag (erwtensoep) houden. Aanmelden kan tot 2 februari bij Chiel en Riemda de Ruiter. De prijs is nog niet bekend, maar het zal tegen kostprijs zijn.

15 februari - Kunt u nog zingen, zing dan mee!
Op zaterdag 15 februari om 14.00 in de Paaskerk gaan we liederen van vroeger zingen. Johannes de Heer, oude gezangen. U/je bent welkom, maar ook ouders/familie/vrienden waarvan u weet dat deze liederen hen aanspreken. We hopen er met elkaar een zing-volle middag van te maken. Welkom!
Ingeborg van Vliet

16 februari - Koffieconcert
Op zondag 16 februari is er na de koffie weer een prachtig koffieconcert. Dit wordt gegeven door Paul Gelsing en Angela Kreeftmeijer, met de bijzondere combinatie van vleugel en basklarinet. Zij hebben samen al eerder in onze kerk gemusiceerd tijdens de dienst van 8 december 2019.
Van harte aanbevolen, ook voor alle belangstellenden van buiten onze gemeente!
Piet Bron

19-21 juni - Zeilkamp
In het weekend van vrijdag 19 t/m zondag 21 juni vindt het zeilkamp met de kerk plaats. De aanmeldingen stromen binnen en de voorbereidingen zijn in volle gang. Er zijn nog plekken over dus meld u zo snel mogelijk aan door een e-mail te sturen naar Reinouw.jellema@solutherm.nl met in het onderwerp "deelname zeilkamp 2020". U krijgt dan een e-mail met alle nodige informatie en antwoord op eventuele vragen. Aanmelden kan nog tot 1 februari!
Sportieve groet namens de zeilkampcommissie, Reinouw Jellema

Lunchgroep op dinsdag
Elke dinsdag is er een lunchgroep voor iedereen van 12.30 tot 13.30 uur in de Karmelzaal van de Jozefkerk aan de Oude Molenstraat 6-8 te Oss. Inloop tussen 12.00 u en 12.30 uur. U brengt zelf uw lunchpakketje mee. Voor koffie/thee wordt gezorgd. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Inloophuis HOI
Het Osse Inloophuis HOI is geopend:
- elke zondagmiddag van 14.30 tot 17.00 uur in de Carmelzaal van de Jozefkerk
- elke donderdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Paaskerk
Het is een ontmoetingsplaats voor iedereen die een kopje koffie wil drinken of een praatje wil maken.

Gewijzigde openeningstijden Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau zal alleen in de oneven weken geopend zijn van 9.00 tot 11.00 uur. Dat is dus komende tijd op 4 en 18 februari.

Taxidienst
Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op onze "taxiservice". Daar voldoen we uiteraard graag aan, maar nu zijn de drie bestaande routes volledig bezet en moeten we dus uitbreiden. Daarom zoeken we gemeenteleden die zich een keer per drie of vier weken een zondag beschikbaar willen stellen als chauffeur. Graag aanmeldingen per email of telefoon bij Jaap Nentjes of Henk Kistemaker.  Een van ons beiden rechtstreeks aanspreken kan natuurlijk ook.
Jaap Nentjes. tel. (0412) 625418.
Henk Kistemaker, tel. (0412) 637342

Privacy-verklaring
Voor belangstellenden is een exemplaar beschikbaar van het privacy statement van de Paaskerk, te vinden in de hal van de kerk. Het statement zal ook in te zien zijn via de website van de Paaskerk.


Aanleveren mededelingen
Verzoek van de drukkerij: wilt u uw mededeling in de week voor de zondag van publicatie, uiterlijk woensdag 19.00 aanleveren. Liever niet weken van te voren.

Activiteitenkalender
Alle activiteiten en reserveringen van ruimten staan in de Centrale agenda.

print