Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss
Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

Volwassenen

Onze gemeente heeft een aantal activiteiten voor volwassenen die op vaste tijden bij elkaar komen:

Gespreksgroep rond de 30, een maandelijkse ontmoeting.

Vorming en toerusting organiseerde vorig jaar diverse activiteiten voor volwassenen. Van forum, tot filmavond. Leerhuis tot ....

Passage Voor vrouwen: met hart voor de samenleving, oog voor de naaste en gevoel voor cultuur. Elke tweede woensdag van de maand en nog vaker!

PCOB belangenbehartiging 50+ De bond maakt zich sterk voor een centrale positie en betere belangen behartiging van 50-plussers in de samenleving. Circa 8 keer per jaar zijn er bijéénkomsten op dinsdagmiddag om 14:00 uur in de Pinksterterp Vianenstraat 102.

Het Osse inloophuis, een initiatief samen met de Jozefkerk. Geeft ruimte voor ontmoeting op zondagmiddag en donderdagochtend.

Muziek wordt op ad-hoc basis geregeld, houdt de weekmail en de website in de gaten als je mee wilt doen. Eigen initiatieven zijn ook welkom! Je kunt je opgeven!

print