Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss | Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

Volwassenen

Onze gemeente heeft een aantal activiteiten voor volwassenen die op vaste tijden bij elkaar komen:

Gespreksgroep rond de 30, een maandelijkse ontmoeting.

Vorming en toerusting organiseerde vorig jaar diverse activiteiten voor volwassenen. Van forum, tot filmavond. Leerhuis tot ....

Passage Voor vrouwen: met hart voor de samenleving, oog voor de naaste en gevoel voor cultuur. Elke tweede woensdag van de maand en nog vaker!

PCOB belangenbehartiging 50+ De bond maakt zich sterk voor een centrale positie en betere belangen behartiging van 50-plussers in de samenleving. Circa 8 keer per jaar zijn er bijéénkomsten op dinsdagmiddag om 14:00 uur in de Pinksterterp Vianenstraat 102.

Het Osse inloophuis, een initiatief samen met de Jozefkerk. Geeft ruimte voor ontmoeting op zondagmiddag en donderdagochtend.

Muziek wordt op ad-hoc basis geregeld, houdt de weekmail en de website in de gaten als je mee wilt doen. Eigen initiatieven zijn ook welkom!  Je kunt je opgeven!

Een goed gesprek aan tafel, zondags na de kerk samen de lunch gebruiken en in gesprek met elkaar.

print