Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss | Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

Een & ander


'Een & ander'. Heel gewoon en toch bijzonder. Gewoon, berichten uit de Paaskerk, artikelen over verscheidene onderwerpen. Bijzonder voor de goede verstaander: de naam verwijst naar de bron van ons kerk-zijn: God, de Ene, die wij in de ander kunnen ontmoeten.

Kopij
U kunt uw kopij inleveren op e-mailadres kerkblad@pkn-oss.nl.
Kopij voor het volgende nummer inleveren uiterlijk woensdag 9 januari 2019 vóór 19.00 uur. De redactie behoudt zich het recht voor ingekomen stukken in te korten. De uiterste bezorgdatum van het volgende kerkblad is zondag 20 januari 2019.
Bij problemen met de bezorging kunt u contact opnemen met Frits Bakelaar, coördinator kerkblad, telefoon (0412) 482660.

Kopij inleveren Kerkbladen ophalen Uiterste bezorgdatum
wo 9-jan-19 wo 16-jan-19 zo 20-jan-19
wo 20-feb-19 wo 27-feb-19 zo 3-mrt-19
wo 3-apr-19 wo 10-apr-19 zo 14-apr-19
wo 15-mei-19 wo 22-mei-19 zo 26-mei-19
wo 26-jun-19 wo 3-jul-19 zo 7-jul-19
wo 21-aug-19 wo 28-aug-19 zo 1-sep-19
wo 2-okt-19 wo 9-okt-19 zo 13-okt-19
wo 6-nov-19 wo 13-nov-19 zo 17-nov-19
wo 11-dec-19 wo 18-dec-19 zo 22-dec-19

Abonnement & redactie
U kunt zich op het blad abonneren. Informatie hierover kunt verkrijgen bij het Kerkelijk Bureau tel. 0412-632209 b.g.g. 0412-401759.
De redactie wordt gevormde door de volgende mensen: Frans van Spijk, Katharine Tabak, Janna van der Veen en Dicky Vijver.


Een & Ander online
Het kerkblad wordt niet meer online geplaatst.

 

print