Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss
Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

Onze predikant, ds. Henk Spoelstra, zal op 26 mei 2018 afscheid nemen van onze gemeente. Hij treedt op 1 juni 2018 in dienst van de Waalse Gemeentes in Amsterdam en Haarlem.

Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe predikant. Er is een beroepingscommissie geïnstalleerd die deze procedure zal uitvoeren.

Hieronder treft u twee documenten aan: de profielschets voor de predikant die wij zoeken en de advertentie voor de werving, zoals ook gepubliceerd bij de Protestantse Kerk Nederland.

 

 

 

print