Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss | Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

Adressenlijst Protestantse Gemeente te Oss Paaskerk

Geactualiseerd op 20 januari 2019


Voorgangers
Predikant ds. Ruth Jellema predikant@pkn-oss.nl  

Werkgroep Pastoraat
Pastoraat Oss ds. Ruth Jellema    
Coordinatie pastorale zorg Oss-Zuid Anke Smits gemeente.pastoraat@pkn-oss.nl 0412-457460
Coordinatie pastorale zorg Oss-Noord Henk Kistemaker gemeente.pastoraat@pkn-oss.nl 0412-637342
Ouderling Wynand Alkema gemeente.pastoraat@pkn-oss.nl  
Ouderling Atty de Jong gemeente.pastoraat@pkn-oss.nl 0412-642803

Kerkenraad
Voorzitter Lenie Duijzer voorzitter.kerkenraad@pkn-oss.nl 0412-482647
Scriba Lia Kolkman scriba@pkn-oss.nl 06-15639828
Werkgroep Communicatie
Mededelingen Bert Jansen Venneboer mededelingen@pkn-oss.nl  
Website/webmaster Daan de Wildt webmasters@pkn-oss.nl 0412-646637
Kerkbladredactie Dicky Vijver kerkblad@pkn-oss.nl 0412-638525
Gemeentecontact Praag
Meer informatie: www.gemeentecontactosspraag.nl
Contactpersoon Wilma van Spijk praaggroep@pkn-oss.nl 0412-632329

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter Arie van Zwanenburg kerkrentmeester@pkn-oss.nl  
Secretaris Albert Rozema kerkelijk.bureau@pkn-oss.nl 0412-625079
Coordinator kosters Jan van de Giessen   0412-690553
Drukkerij Bert Jansen Venneboer drukkerij@pkn-oss.nl  
Verhuur zaalruimte Pinksterterp (CrOssPoint) Agatha van den Berg agathavandenberg@gmail.com 0412-625752
(Leden)administratie Kerkelijk Bureau kerkelijk.bureau@pkn-oss.nl 0412-632209
Koffiedienst Ria van der Zee wgbeheer@pkn-oss.nl  
Sleuteladres Henk Visscher scriba@pkn-oss.nl 0412-625520

Werkgroep Jeugd
Voorzitter Corne van Driel
Maarten Duijzer
jeugdouderling@pkn-oss.nl 0412-785981
0412-482647
Predikant ds. Ruth Jellema    
Website Corne van Driel jeugd.web@pkn-oss.nl 0412-785981
Activiteiten
Down Under Maarten Duijzer downunder@pkn-oss.nl 06-52072728
Jeugd in Aktie Maarten Duijzer jia@pkn-oss.nl 0412-482647
Kinderkerk Ineke Rosenbrand kinderkerk@pkn-oss.nl  
Up High Anneke Brobbel uphigh@pkn-oss.nl 06-10832047
Gespreksgroep Rond de 30 ds. Ruth Jellema    

College van Diakenen
Activiteiten/contactpersonen
Voorzitter Fred Boer diaconaat@pkn-oss.nl 06-37308344
Secretaris Maarten Vermeulen diaconaat@pkn-oss.nl 06-13670369
b.g.g. predikant bellen
Penningmeester Pieter Jellema penningendiaconie@pkn-oss.nl 0412-627646

Werkgroep Vieren
Voorzitter Jozien de Wildt wgvieren@pkn-oss.nl 0412-646637
Muzikaal begeleiders Piet Bron jr.

Tjeerd Korver
organisten@pkn-oss.nl 06-4999 0259
Muziek in de Paaskerk Anka Helmink (erediensten)
Peter en Ina van den Berg (koffieconcerten)
muziekcommissie@pkn-oss.nl
koffieconcerten@pkn-oss.nl
0412-635343
0412-632174
Roosters Piet Bron jr. roosters@pkn-oss.nl 0412-641858
Oppasdienst Annemarije Sonneberg oppasdienst@pkn-oss.nl  
Bloemengroet Henk Kistemaker bloemengroet@pkn-oss.nl 0412-637342

Overige activiteiten
Oecumene/Raad van Kerken Theo Wendel de Joode    
Taxidienst Jaap Nentjes taxidienst@pkn-oss.nl 0412-625418

Aanvraag en wijziging van e-mailadres
Groepen en commissies kunnen een e-mailadres aanvragen (bv. werkgroep@pkn-oss.nl).
Hiervoor hebben we van u informatie nodig, namelijk naar wie de mail gezonden moet worden (bv. naam@gmail.com, persoonx@hetnet.nl).
U kunt ook meerdere e-mailadressen doorgeven, bijvoorbeeld van de voorzitter en de secretaris.
Ook voor projecten kunt u een (tijdelijk) e-mailadres aanvragen. Voorbeeld: mail naar werkgroep@pkn-oss.nl moet gestuurd worden naar persoonx@planet.nl, persoony@hetnet.nl.

Eventuele wijzigingen in de toekomst horen we ook graag. Stuur uw verzoek en uw wijzigingen naar: emailadressen@pkn-oss.nl.

print