Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss
Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

Adressenlijst Protestantse Gemeente te Oss Paaskerk

Geactualiseerd op 13 juni 2018


Voorgangers
Predikant Vacant, waargenomen door ds. Henk Vijver predikant@pkn-oss.nl  

Werkgroep Pastoraat
Pastoraat Oss Vacant    
Coördinatie pastorale zorg Oss-Zuid Anke Smits gemeente.pastoraat@pkn-oss.nl (0412) 457460
Coördinatie pastorale zorg Oss-Noord Henk Kistemaker gemeente.pastoraat@pkn-oss.nl (0412) 637342
Ouderling Wynand Alkema gemeente.pastoraat@pkn-oss.nl  
Ouderling Atty de Jong gemeente.pastoraat@pkn-oss.nl (0412) 642803

Kerkenraad
Voorzitter Lenie Duijzer voorzitter.kerkenraad@pkn-oss.nl (0412) 482647
Scriba Lia Kolkman scriba@pkn-oss.nl (06) 1563 9828
Werkgroep Communicatie
Mededelingen Bert Jansen Venneboer mededelingen@pkn-oss.nl  
Website/webmaster Daan de Wildt webmasters@pkn-oss.nl (0412) 646637
Kerkbladredactie Dicky Vijver kerkblad@pkn-oss.nl (0412) 638525
Gemeentecontact Praag
Meer informatie: www.gemeentecontactosspraag.nl
Contactpersoon Wilma van Spijk praaggroep@pkn-oss.nl (0412) 632329

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter Vacant wgbeheer@pkn-oss.nl  
Secretaris Albert Rozema kerkelijk.bureau@pkn-oss.nl (0412) 625079
Coördinator kosters Jan van de Giessen   (0412) 690553
Drukkerij Debora van der Gaag drukkerij@pkn-oss.nl  
Verhuur zaalruimte   verhuur@pkn-oss.nl  
(Leden)administratie Kerkelijk Bureau kerkelijk.bureau@pkn-oss.nl (0412) 632209
Koffiedienst Ria van der Zee wgbeheer@pkn-oss.nl  
Sleuteladres Henk Visscher scriba@pkn-oss.nl (0412) 625520

Werkgroep Jeugd
Voorzitter Corné van Driel
Maarten Duijzer
jeugdouderling@pkn-oss.nl (0412) 785981
(0412) 482647
Predikant Vacant    
Website Corné van Driel jeugd.web@pkn-oss.nl (0412) 785981
Activiteiten
Down Under Maarten Duijzer downunder@pkn-oss.nl (06) 52072728
Predikant Vacant    
Jeugd in Aktie Maarten Duijzer jia@pkn-oss.nl (0412) 482647
Kinderkerk Ineke Rosenbrand kinderkerk@pkn-oss.nl  
Up High Anneke Brobbel uphigh@pkn-oss.nl (06) 10832047
Gespreksgroep Rond de 30 Vacant    

College van Diakenen
Activiteiten/contactpersonen
Voorzitter Fred Boer diaconaat@pkn-oss.nl (06) 37308344
Secretaris Maarten Vermeulen diaconaat@pkn-oss.nl 06) 13670369
b.g.g. predikant bellen
Penningmeester Pieter Jellema penningendiaconie@pkn-oss.nl (0412) 627646

Werkgroep Vieren
Voorzitter Jozien de Wildt wgvieren@pkn-oss.nl (0412) 646637
Muzikaal begeleiders Piet Bron sr..
Piet Bron jr.
Tjeerd Korver
organisten@pkn-oss.nl (06) 4999 0259
Muziek in de Paaskerk Anka Helmink (erediensten)
Peter en Ina van den Berg (koffieconcerten)
muziekcommissie@pkn-oss.nl
koffieconcerten@pkn-oss.nl
(0412) 635343
(0412) 632174
Roosters Piet Bron jr. roosters@pkn-oss.nl (0412) 641858
Oppasdienst Annemarije Sonneberg oppasdienst@pkn-oss.nl  
Bloemengroet Henk Kistemaker bloemengroet@pkn-oss.nl (0412) 637342

Overige activiteiten
Oecumene/Raad van Kerken Theo Wendel de Joode    
Taxidienst Jaap Nentjes taxidienst@pkn-oss.nl (0412) 625418

Aanvraag en wijziging van e-mailadres
Groepen en commissies kunnen een e-mailadres aanvragen (bv. werkgroep@pkn-oss.nl).
Hiervoor hebben we van u informatie nodig, namelijk naar wie de mail gezonden moet worden (bv. naam@gmail.com, persoonx@hetnet.nl).
U kunt ook meerdere e-mailadressen doorgeven, bijvoorbeeld van de voorzitter en de secretaris.
Ook voor projecten kunt u een (tijdelijk) e-mailadres aanvragen. Voorbeeld: mail naar werkgroep@pkn-oss.nl moet gestuurd worden naar persoonx@planet.nl, persoony@hetnet.nl.

Eventuele wijzigingen in de toekomst horen we ook graag. Stuur uw verzoek en uw wijzigingen naar: emailadressen@pkn-oss.nl.

print