Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss | Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

Up high

Up High is een viering voor en door jongeren vanaf 12 jaar. Ons doel is om na te gaan denken over verschillende thema's binnen het geloof en binnen de maatschappij. Door middel van stellingen, discussies, drama, vragen, tekst, tekeningen, video, etc. wordt hier interactief over nagedacht. Veelal onder leiding van een predikant. Hierdoor kun je je eigen mening/opvatting vormen. Ook komen er aspecten in voor die ook te vinden zijn in de reguliere dienst zoals het gebed en wat liedjes. De vieringen worden steeds voorbereid door een voorbereidingsgroepje, geleid door een predikant of theoloog.

Voor data, zie de centrale agenda

 

De voorbereidingsgroep: Anneke, Richard, Winnie en Sanne

 

UP HIGH - en we spelen met verhalen 
want we hopen en verwachten 
dat wat ons is doorgegeven 
- Iemand die ons ziet en kent - 
dat dat echt is, echt gaat leven. 

UP HIGH - in de naam van God de ene 
die uit de hoge hemel ziet 
wat beneden wordt geleden, 
in de hoge hemel hoort 
wat op aarde wordt gebeden. 

UP HIGH - boven iedereen verheven! 
Maar hier hoor je van een God 
die ons voorgaat naar beneden, 
die gewoon een mens wil zijn. 
Zo eenvoudig is de vrede. 

D.M. de Jong Oss

 
print