Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss | Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

Aan het college van kerkrentmeesters is in het bijzonder opgedragen de (leden)-administratie, het onderhoud en beheer van de gebouwen en van de financiën en de zorg voor alle materiële aangelegenheden in het kader van de opbouw en instandhouding van de Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk, voor zover deze niet aan de werkgroep Pastoraat/Diakonaat zijn toevertrouwd. Concrete activiteiten zijn: kerkbalans (geldwerving), kerkelijk bureau, kosters, drukkerij, werkbalans, onderhoud van de gebouwen.

Voor contactadressen zie contactlijst.

print