Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss | Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

Onze manieren

Naast het predikantenteam kent onze gemeente wijkcontactpersonen en
pastorale bezoekers.

De wijkcontactpersonen onderhouden contact met maximaal 20 adressen
in hun wijk. Er wordt naar gestreefd dat ieder gemeentelid weet wie
zijn/haar wijkcontactpersoon is. Een aantal wijken is vacant. De
gemeenteleden in de verzorgings- en verpleeghuizen worden bezocht
door pastorale bezoekers.

Elke week komt de gemeente samen in de dienst op zondagmorgen om 10 uur.
Voor een overzicht van de komende vieringen, klik hier

De veelkleurigheid van onze gemeente is terug te vinden in allerlei (soms zeer
uiteenlopende) activiteiten die worden ontplooid.

U vindt ze op deze website onder kerkdiensten, projecten en actueel.

print