Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss
Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

Welkom nieuwe leden

Mogen wij ons even voorstellen?

Onze gemeente heet sinds de totstandkoming van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in 2004: Protestantse Gemeente te Oss, de Paaskerk. De PKN is een landelijke samenvoeging van de Hervormde, Gereformeerde en Lutherse Kerk. Daarvoor waren we als Nederlandse Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk al vele jaren 'Samen-op-Weg'.

De leden van onze gemeente zijn afkomstig uit verschillende streken van Nederland, en uit diverse kerkelijke richtingen. Ook kennen we gastleden, die ook lid van hun eigen kerk blijven. Al met al een bonte verzameling van mensen en geloofsopvattingen.

De leden van onze gemeente wonen in Oss, Heesch, Berghem, Macharen, Megen, Geffen, Vinkel, Schaijk, Overlangel, Lith, Oijen, Lithoijen, en Maren-Kessel.

Het aantal leden bedraagt ongeveer 1350.

Wie 'nieuw' binnenkomt, krijgt bezoek van één van de ouderlingen voor nieuw-ingekomenen. Zij vertellen het een en ander over het reilen en zeilen in onze gemeente. Zij stellen ook een aantal vragen, die voor de administratieve verwerking van de gegevens van belang zijn. Op uw beurt kunt u hen van alles vragen. Bij hun bezoek overhandigen zij u een informatiemapje: het meest recente Kerkblad, en folders over diverse activiteiten, en adressenlijst en dit boekje, dat een overzicht biedt over de gemeente als geheel.

Wij hopen dat u zich snel thuis voelt in onze gemeente!

print